TiNA:n etusivulle
TiNA 2001-2003
TiNA - Tietoteollisuuden naiset


Toiminta
Työelämä
Tutorointi
Tietopankki
Tina-tytöt
Yhteistyö
Yhteys

 

 

 

 

Tietopankki

Naiset ja tekniikka

Tälle sivulle kerätään tietoa ja linkkejä tutkimuksista, sekä projekteista, joita on tehty liittyen sukupuoleen ja tekniikan opetukseen sekä koulutukseen hakeutumiseen.

Tietoa voivat käyttää hyväkseen sekä peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen että yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat. Samantyyppisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota kaikilla koulutasoilla.

Ammatti-identiteetin vahvistumisen kannalta vakituisen työpaikan saaminen on naisille tärkeätä. Myös työelämän käytännöillä ja suhtautumisella naisiin tekniikan ammattilaisina on tärkeä merkitys. Siksi kaikkien osapuolten peruskoulusta lähtien on työskenneltävä asian hyväksi, mikäli todella halutaan lisätä naisten osuutta tekniikan ammattilaisista. Se on koulutusalan ja työelämän yhteinen tehtävä.

http://www.tek.fi/tasa-arvo/
TEKin tasa-arvo-sivusto antaa faktatietoa sukupuolten tasa-arvosta tekniikan työmarkkinoilla toimivien näkökulmasta.

http://www.womenit.info/tasa-arvo.arkeen.php
WomenIT-projekti on julkaissut tasa-arvosuunnittelun helpottamiseksi ”Tasa-arvo arkeen” -oppaan , jossa perehdytään siihen, mitä mahdollisuuksia tasa-arvosuunnittelu tarjoaa työyhteisöille ja henkilöstön edustajille ja miten tasa-arvo hyödyttää työyhteisöjä.

Toimintaa naisille

Napoli
Napoli - naisdiplomi-insinöörit ja -polyteekkarit - on yksi Tekniikan Akateemisten Liiton TEK ry:n kerhoista

Teekkaritytöt

Tutkimuksia, raportteja ja tilastotietoa

 

Tieto ja tekniikka - Missä on nainen?

Kirjassa käsitellään naisten opiskeluvalintoja, urakehitystä, perheen ja työn välillä tasapainoilua sekä naisia tekniikan kehittäjinä ja käyttäjinä.

Lisää naisia tekniikan alalle (.pdf)
Pirjo Putilan ja Tuula Pihlajamaan artikkelissa esitellään, millaisia hankkeita Suomessa on toteutettu naisten saamiseksi tekniikan alalle.

Naiset insinööriopiskelijoina -mitä opetuksessa tulisi huomioida (.pdf)
Lyhennelty käännös Minna Salminen-Karlssonin raportista Att undervisa kvinliga ingengörstudenter.

Sukupuolen merkitys matematiikan opetuksessa (.pdf)
Markku Hannulan tutkimus on aiemmin julkaistu Työministeriön Employment -julkaisuna No 3. Siitä löytyy monia asioita, jotka myös fysiikkaa tai tekniikkaa opettavien tulisi tiedostaa ja ottaa huomioon opetuksessaan.

Linköpingin yliopiston raportit
Linköpingin yliopistossa on asiaan perehdytty myös. Ainakin raporttiin no 15 "Det är inte bara image..." kannattaa tutustua.

Matematiikka, naiset ja osaamisyhteiskunta
Solmu matematiikkalehden erikoisnumero

Naiset ja tekninen koulutus (.pdf)
Saksalaisen Nordrhein-Westfalenin osavaltion opintouudistuksen tieteellisen sihteeristön raportti: "Wanted: Women engineers!", on perehtynyt vastaaviin ongelmiin ja kehityshankkeisiin, kuin TiNA-projekti Suomessa. Suomenkielinen tiivistelmä.

Pääainevalinnat miehet/naiset (.pdf)
TKK:n Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolta vuosina 1998-2002 valmistuneiden pääaineet.


Linkkejä käynnissä oleviin hankkeisiin

http://www.weme.fi
WomEqualin tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan teknologia-alalla työskentelevien naisten etenemistä urallaan sekä naisten innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hanketta hallinnoi Teknillisen korkeakoulun Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto.

http://www.mirror4u.net/
Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus SET

http://www.womenit.info/
Oulun yliopisto ja Kajaanin Kehittämiskeskus

http://www.nicetech.tk/
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Muita linkkejä

http://www.suomi-neito.net
Suomi-Neito / kokoelma naisaiheisia linkkejä

http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/tasaarvo.html
Tilastokeskus/ Naisten ja miesten välinen tasa-arvo

http://www.tulossilta.fi/etusivu.html
Naisverkosto WiTEC (Women in Science, Engineering and Technology)

http://www.engineergirl.org/nae/cwe/egmain.nsf/?Opendatabase
USA/National academy of engineering, Engineer girl

http://www.ieee.org/organizations/committee/women/
IEEE -järjestö

http://www.fh-wilhelmshaven.de/oow/frauenb/bsp/
Oldenburgin ammattikorkeakoulu


Tietoja hankkeista tai linkeistä voi lähettää osoitteella: matleena.varinen(at)tkk.fi

 

   
Yhteistyökumppanit
EUROOPAN YHTEISÖ - Rakennerahastot Teknillinen korkeakoulu