TiNA:n etusivulle
TiNA 2001-2003
TiNA - Tietoteollisuuden naiset


Toiminta
Työelämä
Tutorointi
Tietopankki
Tina-tytöt
Yhteistyö
Yhteys


Tutorointi

Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla halutaan lisätä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön välistä vuorovaikutusta. Jokaisella uudella opiskelijalla on ensimmäisinä vuosina ainakin yksi tutkija tai opettaja, jonka kanssa syntyy henkilökohtainen keskusteluyhteys.Tutorin tärkeimmäksi tehtäväksi on koettu ensisijaisesti motivoida opiskeluun sekä olla kiinnostunut ja välittää opiskelijasta ja hänen opintojensa etenemisestä.

Ajankohtaista & uutta sivulla

Virtuaaliyliopistolla uusi OVI-ympäristö. Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja opiskelun ja urasuunnittelun työvälineitä. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/ovi

 

Materiaalia tutoreille

Tutorin tehtävät

Tutorin tehtävät
Tutorin rooli (.pdf)
Ehdotus tutortapaamisten rungoksi (.pdf)
Henkilökohtaiset keskustelut
Tutorin päiväkirjapohja (.word)
Tutoroinnin aikataulu v. 2004-2005

Opintosuunnitelma, kirjoitusharjoitus ja opinto-opas

Tutoreiden opintosuunnitelman tarkastusohje
Kirjoitusharjoitus: ohjeet fukseille EST / TLT,
ohjeet tutoreille EST / TLT, Ohje fukseille siitä "kuinka kirjoitan tieteelllista tekstiä"
Johdatus EST/TLT -kurssi

Valmiita kysymyksia ja vastauksia keskusteluihin ja muuta tapaamisiin

Opinto-oppaasta kysymyksiä ja vastaukset (.pdf) (vastaukset vain tutorin käyttöön).
Lisäkysymyksiä opinto-oppasta.
Tutkintosäännöstä kysymyksiä ja vastaukset (.pdf).
Voimassa oleva tutkintosääntö
Tutkinnon 1. osan sisältöluettelot

Muuta tutorointiin

Ehdotus osastoexcuksi
Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä tutorointiin
Tapaamispaikkoja
Yhteystietoja tutor-toiminnan avuksi
Infoa S-kirjastosta (.pdf)
Tekniikan etiikka (ryhmätyö ja http://www.tek.fi/)


Hyödyllisiä linkkejä

Opiskelijan ohjaus, urasuunnittelu:

http://www.virtuaaliyliopisto.fi/ovi
OVI-ympäristö: Virtuaalisen yliopiston tarjoamia opiskelun ja urasuunnittelun työvälineitä verkossa.

http://www.uraverkko.net/fi/

Hyviä vinkkejä työnhakuun.

http://www.hut.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/
tehopenaali/index.htm

Hyviä vinkkejä mm. tenttiin valmistautumiseen ja opiskelutaitoihin.

http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/
Vinkkejä mm. tutorina kehittymiseen ja henkilökohtaiseen keskusteluun.

Yleisesti tutorointiin liittyvät:

Kemia osaston tutorointi-sivut, jossa on hyviä linkkejä TKK:lle.
Mari Knuuttilan raportti (.pdf) tutoroinnin vaikutuksesta opintojen etenemiseen: "Siitä on hyötyä, vaikkei sitä ehkä itse edes tajua". Opettajatutoroinnin hyöty ja yhteys opintojen etenemiseen sekä opintomenestykseen.

 

  
Yhteistyökumppanit
EUROOPAN YHTEISÖ - Rakennerahastot Teknillinen korkeakoulu