tet-jakso

Vuonna 2005 TiNA järjesti tet-jakson Kilonpuiston koulun 8-luokkalaisille tytöille. Jaksolla oli mukana 10 tyttöä. Tällöin kaksipäiväiseen tet-jaksoon kuului puoli päivää kestävät opintokäynnit ABB:llä, EVTEKissä, AMTEKissa ja TKK:lla. EVTEKin opintokäyntiin kuului julisteen painaminen oppilaiden itse valitsemista omista kuvista. ABB:llä oppilaat työskentelivät  fysiikan työpajassa sekä tutustuivat sähkökonetehtaaseen. AMTEKissä oppilaat tekivät kodin sallittuja sähkötöitä, muun muassa jatkojohdon. TKK:lla tytöt tekivät sähköön ja magnetismiin liittyviä pieniä töitä teekkareiden opastuksella sekä vierailivat mummon mökki –laboratoriossa. Vastaavanlainen tet-jakso järjestettiin uudestaan huhtikuussa 2006. Työelämään tutustumisjakso on hyvä mahdollisuus tutustuttaa tyttöjä tekniikkaan. Kun oppilaitokset ja yritykset toimivat yhteistyössä tulee tie erilaisiin työtehtäviin  selkeämmäksi eikä yhden tahon tarvitse järjestää kovin pitkää ohjelmaa.