Teknillinen korkeakouluEUROOPAN YHTEISÖ - Rakennerahastot

 

Tavoitteet ja tulokset
Alumnit ja mentorointi
Tutorointi
Alaa valitseville
Alan tutkimusta
Sukupuoli ja oppiminen
Naisia alalla
Yhteistyökumppanit
YhteysTiNA-projekti
In English

TiNA -projektissa luodaan menetelmiä, joilla tekniikan koulutusta antavat oppilaitokset korkeakouluista ammatillisiin oppilaitoksiin voivat uudistaa perinteisen maskuliinista toimintakulttuuriaan niin, että yhä useammat naiset kokisivat myös ne itselleen sopiviksi oppimisympäristöiksi ja hakeutuisivat tekniikan alan koulutukseen.

Menetelmiä kehitetään TKK:n sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla, joka toimii projektin pilottina.

Ajankohtaista

 TiNA-projekti Tietoteollisuuden koulutus ja tasa-arvo - naisten erilaisuus voimavaraksi on päättynyt. Kiitos yhteistyökumppaneillemme.

Jatkamme lokakuussa 2003 TiNA - Tietoteollisuuden naiset -projektilla.

TiNa-projektit:

2001 -2003 TiNa - Tietoteollisuuden koulutus ja tasa-arvo - naisten erilaisuus voimavaraksi

2003 - 2006 TiNA - Tietoteollisuuden naiset

2006 - Tinataan-verkostohanke


insinööriksi..!
logotTeknillinen korkeakouluEUROOPAN YHTEISÖ - Rakennerahastot

Päivitetty 28.7.2003