Tietopankki

Tasa-arvo

http://www.tek.fi/tasa-arvo/
TEKin tasa-arvo-sivusto antaa faktatietoa sukupuolten tasa-arvosta tekniikan työmarkkinoilla toimivien näkökulmasta.

http://www.tasa-arvoklinikka.fi
Kiljavan opiston toteuttama portaali tarjoaa mm. materiaalipankin, kysymys-vastaus -palvelun ja tasa-arvosuunnitelman työkalujen ohella myös mielenkiintoisten kuukauden vieraiden kolumneja sekä mahdollisuuden käydä keskustelua työelämän tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä keskustelufoorumilla.

Linkkejä toteutuneisiin ja käynnissä oleviin hankkeisiin

http://www.weme.fi
WomEqualin tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan teknologia-alalla työskentelevien naisten etenemistä urallaan sekä naisten innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hanketta hallinnoi Teknillisen korkeakoulun Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto.

http://www.mirror4u.net/
Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus SET

http://www.monikko.net/
Monikko on Työterveyslaitoksen hallinnoima kolmivuotinen ESR-rahoitteinen tutkimus- ja kehittämishanke, joka tähtää tasa-arvon lisääntymiseen työpaikoilla.

http://www.jakknet.com/naisway
NaisWay –projektin tavoitteena on rohkaista naisia hakeutumaan kuljetus- ja logistiikka –alalle sekä tukea alalla jo olevien naisten urakehitystä johto- ja esimieskoulutuksien avulla. Valtakunnallinen hanke on osa ESR:n rahoittamaa Equal-yhteisöaloiteohjelmaa.

http://www.ristiinrastiin.net/
Ristiin Rastiin -projekti on sukupuolten epätyypillisten koulutus- ja uravalintojen sekä rohkeiden työelämään sijoittumisratkaisujen kehittämisprojekti.

http://www.6mix.nu/
Koulutusvalintoja koskevan tasa-arvon lisääntymiseen tähtäävä hanke.

Tekniikka-aiheista materiaalia tytöille

girlsgotech
Pelejä ja muuta materiaalia. Tekniikan ja matematiikan näkyväksi tekeminen tytöille.

Virtapiiripeli
Hauska virtapiiripeli, jossa söpöt hahmot ohjaavat pelaajaa.

Engineer Girl
Englanninkielinen sivusto, jossa paljon materiaalia tytöille.

Toimintaa ja verkostoja naisille

Teekkaritytöt
Teekkarityttöjen tarkoitus on luoda positiivista mielikuvaa tekniikan alalla työskentelevistä naisista, yhdistää tekniikan alan naisia sekä houkutella naisia töihin tekniikan alalle.

Teekkari-Martat
Teekkari-Martat on Otaniemessä toimiva, parivuotias Marttayhdistys. Toiminta koostuu marttailloista, erilaisista lyhyistä kursseista ja kulttuuririennoista.

Napoli
Napoli - naisdiplomi-insinöörit ja -polyteekkarit - on yksi Tekniikan Akateemisten Liiton TEK ry:n kerhoista.

Weme.fi
Weme.fi:n tarkoituksena on edistää teknologia-aloilla toimivien naisten verkottumista ja uralla etenemistä. Weme.fi:ssä voit luoda kontakteja muihin alalla toimiviin naisiin ja saada tietoa ja tukea niin työhön kuin vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä.

Uutisia

Kiltit tytöt eivät keksi?
Keksintösäätiön tuottama tausta-artikkeli naisista keksijöinä.

Tutkimuksia, raportteja ja tilastotietoa

 

Lohikoski, Putila, Sassi ja Viitamaa-Tervonen: Tasa-arvoa oppilaitoksiin - Toimintamalleja tasa-arvosuunnittelun tueksi (.pdf) Tinataan-verkostohankkeen ja Tasa-arvoklinikka ja verkottuminen -hankkeen yhdessä kokoama opas hyviksi havaituista toimintamalleista oppilaitosten tasa-arvosuunnittelun tueksi.

Lohikoski, Putila, Sassi ja Viitamaa-Tervonen: Tasa-arvoisesti työelämään - Näkökulmia oppilaitosten tasa-arvotyöhön ja suunnitteluun (.pdf) Tinataan-verkostohankkeen ja Tasa-arvoklinikka ja verkottuminen -hankkeen yhdessä kokoama opas hyvistä tasa-arvoa edistävistä käytänteistä.

A. Paloheimo, J. Stenman: Gender, Communication and Comfort Level in Higher Level Computer Science Education - Case Study, Proceedings of the 36th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, 2006. (.pdf)

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa (.pdf)
KOTA-tietokannan tilastoista on huomattu, kuinka naisten osuus mm. opiskelijoiden määrästä on kasvanut viime vuosina. Erika Sassin ja Piia Simpasen artikkelissa käsitellään näiden tilastojen valossa teknisen alan ylemmän tutkinnon koulutusta vuosina 1995-2004 sekä pohditaan syitä naisten osuuden kasvulle. In English

Naistilastoja Teknillisestä korkeakoulusta (.pdf)
Naisten osuus hakeneista, valituista, sisään kirjautuneista, perusopiskelijoista, valmistuneista ja jatko-opiskelijoista vuosina 1998-2006 TKK:n Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla. Vertailuarvoina myös Kone-, Rakennus- ja Tietotekniikan osastojen osuudet sekä TKK:n osuus.
In English

Demoluokkavierailujen palautekyselyn tulokset tammi - touko 2007 (.pdf)
Osa Tinataan-verkostohankkeen demoluokassa vierailleista koululaisryhmistä täytti palautekyselyn, jossa kysyttiin mm. olivatko tehtävät kivoja.

Moninainen
Insinööriliiton 80-vuotisjuhlan merkeissä julkaistu MONINAINEN INSINÖÖRI käsittelee suomalaisen insinöörinaisen elämää.

Lisää naisia tekniikan alalle (.pdf)
Pirjo Putilan ja Tuula Pihlajamaan artikkelissa esitellään, millaisia hankkeita Suomessa on toteutettu naisten saamiseksi tekniikan alalle.

Naiset insinööriopiskelijoina -mitä opetuksessa tulisi huomioida (.pdf)
Lyhennelty käännös Minna Salminen-Karlssonin raportista Att undervisa kvinliga ingengörstudenter.

Sukupuolen merkitys matematiikan opetuksessa (.pdf)
Markku Hannulan tutkimus on aiemmin julkaistu Työministeriön Employment -julkaisuna No 3. Siitä löytyy monia asioita, jotka myös fysiikkaa tai tekniikkaa opettavien tulisi tiedostaa ja ottaa huomioon opetuksessaan.

Linköpingin yliopiston raportit
Linköpingin yliopistossa on asiaan perehdytty myös. Ainakin raporttiin no 15 "Det är inte bara image..." kannattaa tutustua.

Matematiikka, naiset ja osaamisyhteiskunta
Solmu matematiikkalehden erikoisnumero

Naiset ja tekninen koulutus (.pdf)
Saksalaisen Nordrhein-Westfalenin osavaltion opintouudistuksen tieteellisen sihteeristön raportti: "Wanted: Women engineers!", on perehtynyt vastaaviin ongelmiin ja kehityshankkeisiin, kuin TiNA-projekti Suomessa. Suomenkielinen tiivistelmä.

Pääainevalinnat miehet/naiset (.pdf)
TKK:n Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolta vuosina 1998-2002 valmistuneiden pääaineet.

Tinataan-verkostohanke esillä

TKK NYT
Tinataan-verkostohanke oli mukana järjestämässä Naisten päivän tapahtumaa TKK:lla 8.3.2007.

Opettaja-lehti 51-51/2006
Artikkeli hankkeen demoluokasta.

Polyteekkari 15/2006
Naiset ja tekniikka -palkinnon myöntäminen Tinataan-verkostohankkeen työryhmälle.

Polysteekki 4/2006 (.pdf)
Naiset ja tekniikka -palkinnon myöntämisestä Tinataan-verkostohankkeen työryhmälle Lyhyesti-osiossa sekä Johanna Mitjosen kolumnissa.

TechGirls-lehti (.pdf)
Tinataan-verkostohanke ja ABB esillä.

ABB:n sivut (.pdf)
TiNA-tori -tapahtuma, jossa Tinataan-verkostohanke avattiin.