Veso-koulutus "Fysiikkaa alakoulun opettajille"

Tinataan-verkostohanke on järjestänyt opettajille VESO-koulutusta. Ensimmäisen koulutuksen aiheena olivat sähködemot. Fysiikka on varsin uusi oppiaine alakouluissa, ja monilla opettajilla on jo kulunut aikaa omasta lukion fysiikan opiskelusta. Fysiikan koulutus tulee siis monille opettajille tarpeeseen. Hankkeessa vastattiin tähän tarpeeseen kertomalla opettajille sähköopin perusasioista, kuten sähkövarauksista, sähkövirrasta, sähköstä luonnonilmiönä ja sähköenergiasta.
Koulutuksessa opettajat pääsivät tekemään itsekin pieniä kokeiluja, jotka liittyivät sähkövarauksiin, sähkömagneettiin ja energiaan. Tehtävät olivat sellaisia, että ne ovat helposti vietävissä luokkaympäristöön, ja oppilaat pääsevät itsekin kokeilemaan ja tekemään. Koulutus auttaa opettajia luottamaan itseensä fysiikan osaajina, jolloin naisopettajan ohjauksessa olevat tytöt toivottavasti myös enemmän rohkaistuvat kokeilemaan ja tekemään. Tyttöjen uravalintoihin vaikuttaa opettajan käsitykset tyttöjen mahdollisuuksista. Näihin käsityksiin koulutus pyrkii myös vaikuttamaan.

Alla olevissa kuvissa opettajat kokeilevat, miten sähkövaraukset toimivat.