Opintokäynnit demoluokassa

Miten sähkömagneettisia ilmiöitä voi havainnollistaa? -kysymystä on pohdittu professori Ari Sihvolan opetuksessa. TiNA on ollut mukana tukemassa demojen ja demolaitteiden kehittämistä usein vaikealta tuntuvan teorian havainnollistamiseen.  Projektin aikana on kehitetty mm. Tee se itse sähkömoottori ym., jota eri-ikäiset koululaiset ovat voineet ihmetellä TiNAlle suunnitellussa demoluokassa Teknillisen korkeakoulun sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla. TiNAn demoluokassa on käynyt oppilaita pääkaupunkiseudun alakouluista, yläkouluista ja lukioista. Opintokäynnin ohjaajina toimivat teekkarit. Opintokäynnin aikana he kertovat sähköstä ja sähköturvallisuudesta huomioiden koululaisten iät ja taustatiedot. Lisäksi teekkarit kertovat opiskelusta TKK:lla sekä siitä, mitä valmistuneet diplomi-insinöörit tekevät. Tavoitteena on myös samalla antaa tietoa opettajille, jota he voivat välittää omassa koulussaan muillekin. Opintokäynnin aikana oppilaat tekevät pieniä käytännön sähkötöitä esim. perunasta sähköä ja naulamagneetin. Lopuksi teekkarit tekevät yhteenvedon tunnin tapahtumista ja kertaavat opittua. Opintokäyntiin varataan yleensä aikaa noin puolitoista tuntia, riippuen ryhmäkoosta. Viimeisen puolen tunnin aikana oppilaat tutustuvat johonkin osaston laboratorioista. Suosituimpia tutustumiskohteita ovat olleet sovelletun elektroniikan mummon mökki, äänenkäsittelyn ja akustiikan kuunteluhuone ja kaiuton huone sekä sähköverkot ja suurjännitetekniikan Tesla-muuntaja. 

Hyvä toimintamalli on siis kehitellä yksinkertaisia havainnollistavia demoja fysiikan ilmiöille ja antaa koululaisten itse kokeilla. Yläkoululaisia varten kehitettiin myös tekstiilityöhön eli tytöille tuttuun käsityöhön liittyviä matematiikan, fysiikan ja kemian tehtäviä, joista koostettiin Lasketaan langasta-niminen aineisto.  Vastaavaa demoluokka toimintaa voi järjestää myös ammatillisissa oppilaitoksissa tai ammattikorkeakoulussa sekä yrityksissä.