Minttu Linja-aho

Minttu Linja-aho kertoo hakeneensa alun perin TKK:lle, koska hän oli saanut hakuoppaista ja tutuilta sellaisen kuvan, että TKK:lla opiskelu on mielenkiintoista ja opiskelun jälkeen on hyvä mahdollisuus löytää haastava ja mukava työ. Lisäksi matematiikka ja ongelmanratkaisu olivat kiinnostaneet Minttua myös peruskoulussa ja lukiossa. Käytettävyyden opiskelusta Minttu kertoo kiinnostuneensa toisena opiskeluvuotena osallistuttuaan yhdelle käytettävyyskurssille. Käytettävyydessä tuntui yhdistyvän sopivasti tekniikka ja ihmiset: siinä tutkitaan teknisiä laitteita tai ohjelmistoja, mutta kuitenkin saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, sanoo Minttu.

Minttu on lukenut pääaineenaan viestintätekniikkaa. Sivuaineita Minttu ehti opiskella kolme: käyttöliittymät ja käytettävyys, perustieteiden sivuaine, sekä sosiaalipolitiikka Helsingin yliopiston puolelta. Diplomityönsä Minttu teki käytettävyyteen liittyen. Minttu on aloittanut jatko-opiskelijana TKK:lla noin vuosi sitten. Pääaineena hänellä on käytettävyystutkimus ja sivuaineena työpsykologia. Minttu kertoo opiskelevansa rauhalliseen tahtiin työn ohessa.

Käytettävyysalassa Minttua kiinnostaa se, että käytettävyystietoa voi soveltaa moneen eri asiaan, matkapuhelimista rakennussuunnitteluohjelmaan ja pankkiautomaatin käyttöliittymästä hissin nappuloiden helppokäyttöisyyteen. Kun lähtee tutkimaan uuden laitteen tai ohjelmiston käytettävyyttä, pääsee tutustumaan myös sen käyttäjiin. Käytettävyystutkimusta tehdessä voi päästä seuraamaan vaikka rakennustyömaan tai sairaalalaitteita käyttävien lääkäreiden toimintaa.

Minttu kertoo, että tekniikkaa kannattaa opiskella, koska tekniikan opinnot ovat hyvä pohja moniin erilaisiin töihin. Diplomi-insinööri voi työskennellä vaikka suunnittelijana tai tutkijana, mutta diplomi-insinöörejä on paljon myös esimerkiksi esimiehinä ja myyntitehtävissä. Työtilannekin on hyvä, moni pääsee mieleiseensä työpaikkaan heti valmistumisen jälkeen. Kun katsoo Helsingin Sanomien työpaikkailmoituksia, niin diplomi-insinöörin koulutus sopii aika moneen niistä, Minttu toteaa. Mintulle jäi opiskeluajasta TKK:lla paljon positiivisia muistoja. Kursseilla pääsi tekemään käytännön läheisiä asioita ja opiskelijaporukasta tuli myös hyviä kavereita. Minttu sanoo, että miesvaltaisella alalla opiskeluun tottui pian, ja asiaa ei edes enää ajatellut. Toisaalta TKK:lla on nykyään sen verran paljon naisopiskelijoita (yli 20%), että ainoana naisena miesporukassa tarvitsee harvoin olla. Mintun mukaan teekkarimiehetkin ovat reiluja ja mukavia kavereita, ja Minttu löysi myös aviomiehen TKK:lta.

Minttu on kesätöinään ollut yhden kesän ohjelmoijana, yhden käyttöliittymäsuunnittelijana, yhden myyntisihteerinä ja kaksi kesää tutkimusapulaisena. Kaikista mielenkiintoisin kesätyöpaikka Mintun mielestä oli tutkimusapulaisen homma STAKESilla eli Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa. Työhön kuului käytettävyystutkimusta mm. esteettömään suunnitteluun liittyvissä projekteissa, Minttu kertoo. Tulevaisuudessa Minttu haluaisi tehdä jotain vaihtelevaa työtä, tarpeeksi haastavaa ja sellaista, jossa saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Valmistumisen jälkeen Minttu aloitti työt ohjelmistoyritys Teklassa käytettävyysasiantuntijana.

Saadun kokemuksen jälkeen Minttu luonnehtisi omaa alaansa siten, että opittava ei lopu koskaan: vaikka tuntisi alaan liittyvää kirjallisuutta ja teoriaa kuinka hyvin, niin erilaisten sovellusten ja niitä käyttävien ihmisten kanssa työskennellessä tulee aina vastaan uusia kysymyksiä ja ratkaistavia ongelmia. Senkään takia alaan ei pääse kovin helposti kyllästymään, Minttu toteaa.

-Syyskuu 2006-