Piia Simpanen

Piia Simpanen on kolmannen vuoden opiskelija TKK:n Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmassa. Piia halusi Teknilliseen korkeakouluun opiskelemaan, koska opetustarjonta on monipuolista. ”Opiskelija voi kerätä omaan opinto-ohjelmaansa halunsa mukaan pakollisten fysiikan, matematiikan ja tekniikan kurssien lisäksi esimerkiksi työpsykologiaa ja kielten kursseja” kertoo Piia. Myös teekkarikulttuuri on aina kiinnostanut Piiaa, joten TKK vaikutti hyvältä opiskelupaikalta monessa mielessä.

Piia haki ensisijaisesti TKK:lle Tuotantotalouden osastolle, mutta päätyi Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolle. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto oli yksi hänen hakuvaihtoehdoistaan, koska siellä voi opiskella kognitiivista teknologiaa. Piia sanoo, että ”Kognitiivinen teknologia vaikuttaa minulle juuri sopivalta, koska haluan opiskella poikkitieteellisesti eli yhdistää tekniikkaa muun muassa psykologiaan ja lääketieteeseen. Sivuaineenani luen työpsykologiaa Tuotantotalouden osastolta, joten pääsen tutkinnossani yhdistämään monia mielenkiintoni kohteita”.

Piian mielestä tekniikkaa kannattaa opiskella, koska teknologia-ala antaa opiskelijalle monipuoliset mahdollisuudet suuntautua juuri itseä kiinnostavalle osa-alueelle. Ala on jatkuvasti kehittyvä ja kaipaa uusia näkökulmia sekä uutta osaamista. ”Eikä tarvitse olla supernero pärjätäkseen!” Piia toteaa. ”Tietysti matematiikkaa ja fysiikkaa täytyy osata jonkin verran jo opiskelupaikan saamiseksi, mutta mielestäni oma innostus ja halu yrittää ovat myös tärkeitä” sanoo Piia.

Kun Piialta kysytään miltä tuntuu opiskelu miesvaltaisella alalla, hän sanoo, että ”Minulla ei koskaan ollut kynnystä hakeutua TKK:lle sen takia, että täällä on enemmän miehiä. Kun lukiossa pohdin, mihin haluaisin hakea, perustin päätökseni sille, mitä minua kiinnostaisi opiskella. Lähipiirissäni ei ole koskaan valinnut ajatus, että olisi outoa, jos nainen opiskelee tekniikkaa. En ole kokenut miesvaltaisella alalla opiskelua yhtään hankalaksi. Tietysti erotun paremmin joukosta, koska varsinkin Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla naisia on todella vähän, mutta en ole koskaan kokenut sitä haittana. Olen saanut tukea ja apua opiskeluuni miespuolisilta kurssikavereiltani aina halutessani, ja ystäväpiirini koulussa koostuukin lähinnä miehistä”.

Piia ei ole vielä tehnyt varsinaisia opiskeluun liittyviä alan töitä, mutta hänen kesätyönsä Tinataan-verkostohankkeessa vuonna 2006 liittyy osaksi tekniikkaan. Hankkeen tavoitteena on muun muassa kartoittaa hyviä toimintamalleja, joiden avulla jakoa naisten ja miesten ammatteihin saadaan purettua. Piian mielestä tämä tavoite on erittäin tärkeä, jotta varsinkin tytöt saisivat rohkeutta ammatinvalintaan ja uskaltaisivat kokeilla, mitä kaikkea tekniikan ala tarjoaa. Piia haluaisi ehkä tulevaisuudessakin työskennellä jonkun kiinnostavan projektin parissa tai tehdä tutkimustyötä. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneelle mahdollisuudet ovat monet. Joka tapauksessa hän haluaa tehdä ihmisläheistä työtä ja tuntea työnsä mielekkääksi. On myös mahdollista, että tulevat työtehtävät eivät liity suoraan opiskeltavaan alaan.

Piian sanoin ”Teknologia-ala ja alalla opiskeleminen on haastavaa mutta innostavaa”.

-Syyskuu 2006-