johtolanka-kerhot

Teekkarityttöjen vetämistä kursseista ja kerhoista koululaiset saavat roolimalleja, joita ei monellakaan vielä omassa ympäristössään ole. Positiivinen kokemus jää mieleen ja voi vaikuttaa jatkossa valintoihin. Olennaista on, että opetettavia asioita sovelletaan oppilaan kokemusmaailmaan ja huomioidaan erityisesti tyttöjen tarpeet. Opettajien tietoisuus tyttöjen asemasta opetuksessa on eräs tärkeä tekijä. TiNA on järjestänyt ”Johtolanka-fysiikkakerhoja” muun muassa Aarnivalkean, Perkkaanpuiston, Lintuvaaran ja Mäntymäen kouluissa. Teknologiateollisuus ry on kehittänyt alakouluja varten työkalupakin ”Johtolankapaketin”, joka sisältää 10 tehtävää ja koko joukon tarvikkeita teräsvillasta, johtimiin, ledeistä paristonpitimiin. Sitä ja teekkareiden laatimia omia tehtäviä käytetään TiNAn kursseilla ja kerhoissa aineistona.