S-118.1910 Käytännön sähkötekniikka (1 op)

Ajankohtaista

Kurssin jatkumisesta neuvotellaan. Ohessa syksyn 2005 ohjelma kurssille.

 

Sisältö

Tarkoituksen on antaa näppituntumaa alan käytännön töihin. Kaikki työt on suunniteltu tehtäväksi siten, että teoriaa on mahdollisimman vähän; kurssi keskittyy nimenomaan itse tekemiseen. Kurssi kuuluu valaistustekniikan laboratorioon ja sen laajuus on yksi opintoviikko.

 

Suorittaminen

Tapaamisiin osallistuminen ja harjoitusten tekeminen. Kurssi koostuu kuudesta tapaamiskerrasta. Kurssilaiset tekevät työt pareittain mutta kuitenkin niin, että jokainen pääsee tekemään saman verran. Kaikki kokoavat omat digitaalipiirinsä ja juottavat ne piirilevylle.

 

Opettaja

Opettajia Sähkö-ja tietoliikennetekniikan osaston eri laboratorioista.

 

Kurssin ohjelma


TKK:n sekä avoimen yliopiston opiskelijoiden ryhmä:

Ryhmä kokoontuu maanantaisin, ryhmään osallistuvat sekä TKK:n että avoimen yliopiston opiskelijat (ryhmä B ei toteudu). HUOM! 7.11. kerta alkaa poikkeuksellisesti vasta klo 17.

Ryhmä A

klo

Sisältö ja tila

24.10.

16:15

Infoluento F201

31.10.

16:15 -19

Kodin sallitut sähkötyöt F201

7.11.

17-20

Simulointi ja koekytkentä F 402

14.11.

16:15-19

Mittaukset ja juotto G316

21.11.

16:15-19

Piiri valmiiksi G316

28.11.

16:15-19

Tietokoneen liittäminen lähiverkkoon E220

 

Kirjallisuus

Opetusmonisteet jaetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Kurssille osallistujat tarvitsevat koekytkentäalustan. Niitä saa päärakennuksen kirjakaupasta 11 EUR hintaan (ei tarvita komponenttipussia).

 

Tapaamisten tarkempi sisältö

Ensimmäisellä kerralla kurssin eri osien ohjaajat ja opiskelijat esittäytyvät. Tällöin jaetaan myös materiaali, johon on hyvä tutustua etukäteen. Toisella kerralla tutustutaan kodin sallittuihin sähkötöihin ja sähköturvallisuuteen sekä korjataan rikkoutunut jatkojohto. Kolmas tapaaminen jakautuu kahteen osaan. Aluksi simuloidaan yksinkertaista digitaalipiiriä Electronic Workbench –ohjelmalla pareittain. Tämän jälkeen samainen digitaalipiiri kootaan koekytkentäalustalle ja testataan sen toimivuus. Lopuksi tutustutaan myös perusmittalaitteisiin seuraavaa mittauksiin keskittyvää kertaa varten. Neljännellä kerralla tutuksi tulevat niin perusjännitelähde, yleismittarit, signaaligeneraattori kuin oskilloskooppikin. Lisäksi opitaan yleisimmät virheet mittaustuloksissa ja niiden syyt. Mittauksia harjoitellaan edellisellä kerralla kootulla piirillä. Opiskelijat myös kirjaavat tulokset muistiin. Lopuksi katsotaan hieman juottamisen perusteita seuraavaa kertaa varten. Viidennellä kerralla keskitytään juottamiseen. Aluksi harjoitellaan juottamisen perustekniikoita ja lopuksi juotetaan itse koottu digitaalipiiri piirilevylle. Kuudennella ja viimeisellä kerralla on vuorossa tietokoneen liittäminen lähiverkkoon. Ensin tutustutaan TKK:n sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston tietoliikenneverkkoon ja sitten asennetaan tietokoneeseen verkkokortti ja tarvittavat ajurit. Samalla tulevat tutuksi tietokoneen sisukset.