Kilpailut, tapahtumat ja leirit

Toisen asteen tekniikan alan koulutus on hyvin miesvaltaista, sillä esimerkiksi sähköalalle hakeutuvista vain pari prosenttia on naisia. Syksyllä 2004 järjestettiin T8-kisa tekniikkaa 8-luokkalaisille tytöille Espoon tekniikan alan oppilaitoksessa. Mukana oli 22 tyttöä. Kilpailun kautta tytöt pääsivät tutustumaan sähkö- ja metallialojen koulutukseen ja jokanaisen kädentaitoihin kuten kodin sallittuihin sähkötöihin. Tehtävät olivat tekniikan alan oppilaitoksen koulutusohjelmiin kuuluvia töitä. Kilpailuun osallistui joukkueita Kilonpuiston, Karakallion, Leppävaaran ja Lintumetsän kouluista. Koska tytöillä ei ollut aikaisempaa kokemusta töistä, heille ensin kerrottiin ja näytettiin kuinka työt pitää tehdä. Näin tytöt uskalsivat lähteä mukaan.

Huhtikuussa 2005 TiNA järjesti ”Tyttöjen päivä” -nimisen tapahtuman Espoon tekniikan ja kulttuurin alan oppilaitoksessa. (nyk. Espoon ammattiopisto) Tyttöjen päivässä innostettiin tyttöjä tekniikkaan eli osallistujat pääsivät kokeilemaan käden taitojaan ja tekemään mm. kodin sallittuja sähkötöitä, makkaratikun ja pyörän huoltoa. Osallistujat olivat pääasiassa äitejä ja tyttöjä.

TiNA-projekti  oli myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kerhokeskuksen Insight into Engineering –leiriä kesällä 2005. Viikon mittaisen leirin tarkoituksena on tutustuttaa tyttöjä tekniikkaan, niin opiskeluun kuin työelämäänkin.  Leirin osallistujat (20 kpl) ovat matemaattisesti lahjakkaita ja koulussa hyvin menestyneitä tyttöjä. Leiriläiset olivat TKK:lla kahtena päivänä. Kerhokeskus järjestää leirin vuosittain eri paikkakunnilla.