Rohkeutta opiskelupaikan valintaan

Tytöstä diplomi-insinööri!?

Teknillinen korkeakoulu
Teknillisessä korkeakoulussa voi suorittaa alempana tutkintona tekniikan kandidaatin tutkinnon ja ylempänä tutkintona diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin perustutkinnon.

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta
Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa alempana korkeakoulututkintona voidaan suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto ja ylempänä korkeakoulututkintona diplomi-insinöörin/arkkitehdin tutkinto.

Pojasta sairaanhoitaja!?

Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Suomenkielisen koulutuksen tutkintonimikkeet ovat fysioterapeutti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK).

Stadia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala
Suomenkielisen koulutuksen tutkintonimikkeet ovat apuvälineteknikko(AMK), bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), hammasteknikko (AMK), kätilö (AMK), jalkaterapeutti (AMK), estenomi (AMK), optometristi (AMK), osteopaatti (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), suuhygienisti (AMK) ja toimintaterapeutti (AMK).

Tutki muitakin mahdollisuuksia ammatinvalintasivuilta.