ryhmämentorointi

TiNA aloitti marraskuussa 2003 ABB:n kanssa ryhmämentoroinnin naisinsinööreille ja TKK:n naisteekkareille. Tarkoitus on siirtää miesvaltaisilla aloilla jo työelämää kokeneiden naisten niin sanottua hiljaista tietoa nuoremmille tulokkaille. Naispuolisten diplomi-insinöörien kokemuksista on paljon hyötyä sekä iloa uraansa vasta aloittaville. Samalla opiskelijat tutustuvat kaivattuihin roolimalleihin. ABB:ltä mukaan tuli kymmenen insinöörinaista ja TKK:lta kahdeksan. Ryhmässä huomattiin, miten isossa konsernissa tekniikan naiset katoavat toinen toisiltaan ja kuinka mielenkiintoista on jakaa kokemuksia muiden kanssa yrityksen sisällä.  

Ryhmämentorointitapaamisissa on käsitelty muun muassa uran ja perheen yhdistämistä, tekniikan alalla opiskelua ja työskentelyä, työtehtävien kiertoa, johtamista sekä työskentelyä ulkomailla. On keskusteltu myös siitä, millä lailla naiseus voi olla miesvaltaisella alalla myös voimavara. Tarkoitus on myös vaihtaa kokemuksia kansainvälisistä tehtävistä sekä peilata yritysten arvomaailmaa, toimintakulttuuria naisinsinöörien näkökulmasta. Menetelmä on yksinkertainen, mutta tuottava, ei tarvita kalliita kursseja, vaan keskusteluja ja lähinnä vuorovaikutteista ajatusten vaihtoa.  

Tähän mennessä ryhmämentorointitapaamisia on ollut kuusi ja keskimääräinen osallistujaluku ollut 20 naista. Tapaamisia on kaksi-kolme  kertaa vuodessa ja joissakin on ollut mukana naisia myös TeliaSonerasta ja Nokiasta.