Tavoitteet

  • Kartoittaa aiemmissa hankkeissa tehtyjä hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, joiden avulla jakoa miesten ja naisten ammatteihin saadaan purettua.
  • Testata joidenkin mallien soveltumista muussa kuin pilottiympäristössä.
  • Laatia käytännön toimintamalleja osaksi oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmia yhteistyössä Kiljavan opiston Tasa-arvoklinikka hankkeen kanssa.
  • Soveltaa aiemmissa hankkeissa saatuja mentorointikokemuksia verkkoympäristössä, jolloin se olisi mahdollisimman laajasti saavutettavissa. Oulun yliopiston kanssa tehtävässä yhteistyössä kohderyhmänä ovat erityisesti lukiolaistytöt.
  • Levittää toimintamalleja erilaisissa tapahtumissa.