työelämävalmennusjakso

TKK:ssa tehty tasa-arvo selvitys on osoittanut, että korkeakoulu opiskelupaikkana on koettu tasa-arvoiseksi, mutta työelämä on jo toinen maailma. Tätä varten TiNAssa on koottu valmennuspaketti työelämään siirtyviä nuoria naisia varten. Siihen kuuluu myös opastus työpaikan hakemiseen. Työpaikkaa hakiessa naiset saattavat olla vaatimattomia oman osaamisensa suhteen. Ajoittain naiset vähättelevät omaa osaamistaan ja saavutuksiaan ja pyytävät pienempää palkkaa kuin miehet. Kun naiset eivät tunne toisiaan, niin he eivät myöskään osaa joukolla ehdottaa naista esimerkiksi johtotason tehtäviin. Myös naisten ja miesten kieli ovat erilaisia. Naiset ilmaisevat asiansa yleensä hienovaraisemmin, mitä miehet eivät aina ymmärrä. 

TiNA järjesti Työelämävalmennusjakson teekkaritytöille ensimmäistä kertaa alkuvuodesta 2004. Valmennus sisälsi neljä tapaamista, joiden teemoja olivat työhakemuksen ja CV:n tekeminen, uran ja perheen yhdistäminen, naisena töissä ulkomailla sekä naisena töissä miehisessä ympäristössä. Jaksolle otetaan 20 opintojensa loppuvaiheessa olevaa naisopiskelijaa. Työelämäjakso koettiin erittäin hyödylliseksi, joten se järjestettiin uudelleen keväällä 2005, Työelämävalmennusjakson suunnittelussa on ollut mukana myös TEK. Jakson tulevaisuudesta on keskusteltu TKK:n Ura- ja rekrytointipalvelut yksikön kanssa.