vaihtotyöskentely

Käsityö on ollut yläkoulussa eriytynyt sukupuolen mukaan. Vaihtotyöskentelyä, jossa tytöt tutustuvat tekniseen työhön ja pojat tekstiilityöhön eivät kaikki koulut ole toteuttaneet. Lintumetsän koulussa sitä on toteutettu ja TiNA-hankkeen aloitteesta yksi tyttöjen ryhmä Lintumetsän koulusta teki vaihtotyöjakson Espoon tekniikan alan oppilaitoksessa (nykyisin OMNIA, Espoon ammattiopisto) Leppävaarassa. Sitä ohjasi koulun oman opettajan lisäksi kolme ammattioppilaitoksen sähköalan opettajaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa on peruskoulua monipuolisemmat välineet sekä alansa ammattilaisia opettajina. Koulun opettajat oppivat uusia töitä liittyen kodin sallittuihin sähkötöihin ja voivat opettaa niitä omassa koulussaan myös muille oppilaille. Kokemustemme mukaan ammatillisten oppilaitosten kannattaisikin tehdä entistä enemmän yhteistyötä peruskoulujen kanssa.