Tutustumista tekniikkaan valinnaiskurssilla

Projektin ensimmäisinä toimintakuukausina vuonna 2003 järjestettiin tekniikkaan tutustumisjakso Karakallion koulun tytöille. Jaksolla Karakallion koulun yhdeksännen luokan tytöt tutustuivat painotekniikkaan lehdentekokurssilla EVTEKissä. Kurssin ohjasi ja suunnitteli kuusi mediatekniikan naisopiskelijaa EVTEKistä. Jakson tavoitteena oli tutustuttaa tytöt painotuotteen tekemiseen juttujen toimittamisesta lähtien ja päätyen lopulta kuvien käsittelyn, taiton ja monien muiden vaiheiden kautta lehden painamiseen EVTEKin digipainossa. Tällä jaksolla painettiin mm. Karaset-lehti, jonka teemana oli ”Naiset ja tekniikka”. .

Kuitinmäen koulussa järjestettiin tyttöjen tietotekniikkakerho, jota vetivät teekkaritytöt. Kerholaiset kävivät lopuksi tutustumassa Teknillisen korkeakoulun sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastoon.

Lintuvaaran koululla kuudennen luokan tytöille järjestetty oma tietokonekurssi tuli heti täyteen. Esimerkki kertoo hyvin kuinka tytöt kiinnostuvat tekniikasta, kun vain saavat rauhassa omilla ehdoillaan mahdollisuuden siihen tutustua. Aiemmin koulun järjestämiin valinnaisiin tietotekniikkakursseihin oli osallistunut vain poikia, vaikka kurssit oli tarkoitettu sekä tytöille että pojille.