Etusivulle
Tavoitteet ja tulokset
Alumnit ja mentorointi
Tutorointi
Alaa valitseville
Alan tutkimusta
Sukupuoli ja oppiminen
Naisia alalla
Yhteistyökumppanit
Yhteys
Sivukartta
Tutorointi

Materiaalia tutoreille
Linkkejä

Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla halutaan lisätä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön välistä vuorovaikutusta. Jokaisella uudella opiskelijalla on ensimmäisinä vuosina ainakin yksi tutkija tai opettaja, jonka kanssa syntyy henkilökohtainen keskusteluyhteys.

Tutorin tärkeimmäksi tehtäväksi on koettu ensisijaisesti motivoida opiskeluun sekä olla kiinnostunut ja välittää opiskelijasta ja hänen opintojensa etenemisestä.

Materiaalia tutoreille

Tutorin tehtävät

 Tutorin tehtävät
 Tutorin rooli
 Tutortapaamisten runko (ehdotus)
 Henkilökohtaiset keskustelut
 Tutorin päiväkirja
 Tutoroinnin aikataulu v. 2003-2004

Opintosuunnitelma ja opinto-opas

 Tutoreiden opintosuunnitelman tarkastusohje
 Johdatus EST/TLT -kurssi
 Valmiita kysymyksiä ja lisäkysymyksiä opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta
 Tutkintosääntö ja kysymyksiä tutkintosäännöstä
 Tutkinnon 1. osan sisältöluettelot

Muuta tutorointiin

 Tapaamispaikkoja
 Yhteystietoja tutor-toiminnan avuksi
 Infoa S-kirjastosta
 Tekniikan etiikka (ryhmätyö ja http://www.tek.fi/)
 Tutoroinnin kehittämispäivä 27.5.03, yhteenveto
 Tutoroinnin hyviä käytänteitä ja kokemuksia, yhteenveto
 S-osaston vanhaa tutorointimateriaalia

Linkkejä

Opiskelijan ohjaus, urasuunnittelu

http://www.hut.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/tehopenaali/
index.htm

 Hyviä vinkkejä mm. tenttiin valmistautumiseen ja opiskelu
taitoihin.

http://www.rekry.tkk.fi/opiskelijat/index.html
 Ohjeita työnhakuun ja urasuunnitteluun.

http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/
 Vinkkejä mm. tutorina kehittymiseen ja henkilökohtaiseen keskusteluun.

http://www.hut.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/kirjahylly/
opeopas.pdf

 Opettajan opas onnistuneeseen opettamiseen TKK:lla.

Yleisesti tutorointiin liittyvät

 Oulun yliopiston opettajatutor-sivut
 Kemia osaston tutorointi-sivut, jossa on hyviä linkkejä TKK:lle.
 Mari Knuuttilan raportti tutoroinnin vaikutuksesta opintojen etenemiseen: "Siitä on hyötyä, vaikkei sitä ehkä itse edes tajua". Opettajatutoroinnin hyöty ja yhteys opintojen etenemiseen sekä opintomenestykseen

Tutorit
Kuvassa osa osaston tutoreista.
Tutorit Siikajärven kehittämisseminaarissa Tutorit Siikajärven kehittämisseminaarissa
Tutorit pohtimassa rooliaan Siikajärven kehittämisseminaarissa 29.-30.5. 2001.
Sivun alkuun
Teknillinen korkeakouluEUROOPAN YHTEISÖ - RakennerahastotTeknillinen korkeakoulu