Etusivulle
Tavoitteet ja tulokset
Alumnit ja mentorointi
Tutorointi
Alaa valitseville
Alan tutkimusta
Sukupuoli ja oppiminen
Naisia alalla
Yhteistyökumppanit
Yhteys
Sivukartta
Naisia alalla
< Naisia alalla

Leena Korpinen

7/2001

Leena Korpinen Leena toimii professorina elektroniikan laitoksella Tampereen teknillisellä korkeakoululla. Hän johtaa sähkötekniikka ja terveys -laboratoriota, jonka toimialana on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden terveys- ja ympäristönäkökulmat. Laboratoriossa on kaksi tutkimusryhmää. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden terveysnäkökulmat -ryhmä tutkii erilaisista lähteistä syntyviä sähkö- ja magneettikenttiä elin- ja työympäristössä sekä kenttien terveysvaikutuksia. Tutkimuksen tavoitteena on kenttien mahdollisten terveysvaikutusten tunnistaminen, mittausten kehittäminen ja kentille altistumisen vähentäminen. WWW-opetusryhmän tavoitteena on kehittää alan opetusta Internet-ympäristössä. Ryhmä tuottaa verkkokursseja ja erilaista materiaalia etäopiskeluun myös korkeakoulun ulkopuolisien tahojen käyttöön.

Leenan tutkijanura on kehittynyt nopeasti. Hän valmistui Tampereen teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi 1986 ja Tampereen yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi 1989. Sähkötekniikassa Leena erikoistui sähkövoimatekniikkaan, josta hän valmistui myös tekniikan lisensiaatiksi vuonna 1990. Sekä tekniikan että lääketieteen aihealueet kiehtoivat Leenaa niin paljon, että hän väitteli molemmista. Vuonna 1993 hän väitteli lääketieteen tohtoriksi neurologiasta ja kolme vuotta myöhemmin tekniikan tohtoriksi Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa. Tekniikka ja lääketiede niveltyivät toisiinsa myös hänen väitöskirjoissaan. Lääketieteessä Leena väitteli aiheesta tietokoneavusteinen päätöksenteko epilepsian ja unen diagnostiikassa. Sähkövoimatekniikassa hän teki väitöskirjansa aiheesta lyhytaikaisen sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen vaikutuksesta työntekijöiden terveyteen, erityisesti sydämen toimintaan.

Kahden alan pyörityksessä tekniikka on ajan myötä painottunut enemmän. Korkeakoulu-ura urkeni vähän kuin huomaamatta, kun sähkövoimatekniikan apulaisprofessorin viransijaisuus oli sopivasti auki Leenan viimeistellessä tekniikan väitöskirjaansa. 1995 hänet nimitettiin sähkötekniikan osastolla apulaisprofessoriksi ja 1998 professoriksi. Lääketiede ei ole kuitenkaan matkan varrella unohtunut. Leena on paitsi laillistettu lääkäri (vuodesta 1989), myös lääketieteellisen teknologian dosentti Tampereen yliopistossa (vuodesta 1996). Alkuvuodesta 2001 TTKK:lle perustettu sähkötekniikka ja terveys -laboratorio antaa nyt myös paremmat mahdollisuudet yhdistää Leenan kaksi erikoisalaa.

Leena näkee itsensä tiiminvetäjän roolissa laboratoriossa. Hän haluaa kuitenkin olla vahvasti mukana tutkimustyössä ja puuttuu innokkaasti ryhmien toimintaan heitellen ideoita ja parannusehdotuksia. Professorin työssä Leenaa viehättää vapaus ja se, että aina tapahtuu jotain uutta. Lisäpotkua työhön Leena saa naisvoimistelusta, joskin aikuisvuosina kilpailut on vietetty tuomarin pallilla. Vapaa-aikana hän viihtyy kotona. Hän harrastaa musiikin kuuntelua ja lukemista. Tutkimus ei ole Leenalle pelkkää työtä, vaan elämäntapa. Virka-aika ei ole mikään raja, vaan asioita tulee ajateltua muulloinkin. Haasteita ja tavoitteita työssä riittää, mikä jaksaa pitää mielenkiintoa yllä.

Lisää tietoa tutkimustoiminnasta saa Leenan kotisivuilta. Leena on myös pohtinut naisten mahdollisuuksia tekniikassa Aamulehdessä 20.6.2001 julkaistussa artikkelissa Tekniikka sopii loistavasti naisille.

Heli Hytönen

Sivun alkuun
Teknillinen korkeakouluEUROOPAN YHTEISÖ - RakennerahastotTeknillinen korkeakoulu